Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?
İyi
İdare eder
Daha iyi olabilir

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
E-Mail Bülteni
Ad, Soyad:
E-Mail:
    
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

Denetim Kurulu

Organlar
MADDE 11 – (1) OSB aşağıdaki organlardan oluşur: 
a) Müteşebbis heyet veya genel kurul, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetim kurulu, 
ç) Bölge müdürlüğü.

Denetim kurulu 
MADDE 43 – (1) Denetim kurulu, müteşebbis heyetin veya genel kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği iki asil 
iki yedek üyeden oluşur. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur. 
(2) Denetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. 
Denetim kurulu üyeliğine seçilme şartları 
MADDE 44 – (1) Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 
b) Müteşebbis heyet üyesi veya katılımcı olmak, 
c) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan koşulları taşımak, 
ç) Yönetim kurulu üyesi veya bölge müdürlüğü personeli olmamak, 
d) Yönetim kurulu üyeleri veya bölge müdürü ile ikinci derece dahil kan hısımlığından veya kayın hısımlığından 
üstsoy veya altsoy olmamak, 
e) Yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak. 
(2) Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. 
(3) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce divan başkanlığına yapacakları yazılı başvuru ile 
denetim kurulu üyeliğine aday olabilir. 
(4) Haklarında birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri, ilk 
genel kurul toplantısına kadar devam eder. Bu durumdaki üyelerin azli veya göreve devamı hakkında karar alınması hususu, 
yapılacak ilk genel kurulun gündemine alınır.

Denetim kurulu üyeliğinin boşalması 
MADDE 45 – (1) Herhangi bir sebeple denetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yerlerine sıradaki yedek üye 
geçerek kalan süreyi tamamlar. 
(2) Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen tek denetim kurulu üyesi kalması halinde, mevcut üye, ilk genel kurula 
kadar görev yapmak üzere katılımcılar cetvelinde yer alan bir kişiyi seçerek göreve çağırır. 
(3) Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen denetim kurulu üyesi kalmaması halinde, yönetim kurulu, üyeliğe seçilme 
şartlarına sahip bir kişiyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, genel kurul 
toplantısına kadar görevini yapar. 
Denetim kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 46 – (1) Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) OSB işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az 3 ayda 
bir defa OSB’nin hesap, işlem ve defterlerini incelemek, birlikte veya münferiden düzenleyecekleri raporu, müteşebbis 
heyete ve yönetim kuruluna bildirmek, 
b) En az 3 ayda bir defa OSB’nin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek ve sonuçlarını yazılı tutanağa 
bağlamak, 
c) Bütçe, bilanço ve gelir –gider cetvelini denetlemek, 
ç) Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına bir raporla 
müteşebbis heyete veya genel kurula bildirmek, 
d) Gerekli hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak, 
e) OSB katılımcılarının OSB yönetim kurulu üyeleri ve OSB personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve şikayet 
konusuna göre inceleme sonucunu müteşebbis heyete veya genel kurula ve yönetim kuruluna iletmek, 
f) Boşalan denetim kurulu üyeliğine gecikmeksizin yedek üyeleri çağırmak, 
g) Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, 
ğ) En az 3 ayda bir ara rapor ve yılda bir defa genel denetleme raporu düzenleyerek müteşebbis heyete veya genel 
kurula ve yönetim kuruluna sunmak. 
(2) Denetim kurulu üyeleri görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun, 
yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemelere aykırı uygulamaları ve bundan sorumlu olanları, rapor 
dönemini beklemeden müteşebbis heyete veya genel kurula, sorumlular müteşebbis heyet içinde ise Bakanlığa haber 
vermekle yükümlüdür. 
(3) Denetim kurulu üyeleri kendilerine kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler 
ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlarına da kullanabilir. 
(4) Denetim kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz. 
Denetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 
MADDE 47 – (1) Denetim kurulu üyeleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri 
düzenlemeler ile kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından ve kendi kusurlarından doğan 
zararlardan sorumludur. 
(2) Denetim kurulu üyeleri, görevleri sona erse dahi, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanması halinde OSB 
veya katılımcılar için zarar oluşabilecek hususları Kanun ya da Yönetmelik hükümleri uyarınca bildirmek zorunda oldukları 
kurum, kuruluş veya organlar dışında kalanlara açıklayamaz. 
(3) Denetim kurulu üyeleri, OSB’nin para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile mal, bilanço, tutanak, rapor, 
defter, kayıt ve belgeleri üzerinden işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Haber ve Duyurular
Destek ve Teşvik hususunda bilgilendirme toplantısı yapıldı
Tarih: 30/05/2018
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan yatırımcılara, Kırşehir Kosgeb, T.C Sosyal G&uu... Devamını oku...
HAT BAKIM ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM ETMEKTE
Tarih: 12/12/2017
OSB içeisinde hat bakım çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Elektrik kesint... Devamını oku...
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman ERASLAN OSB içerisindeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Tarih: 12/12/2017
Osb yönetim kurulu başkanı Süleyman eraslan Osb içerisindeki çalışmaları y... Devamını oku...
OSB TEKNİK KOLEJİNE ZİYARET
Tarih: 11/12/2017
Organize Sanayi Bölgemizin kalkınmasında ve sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyaçl... Devamını oku...
Kırşehir OSB yeni yönetiminden Vali Şentürk'e ziyaret
Tarih: 23/10/2017
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ve yö... Devamını oku...
Kırşehir OSB camisine kavuşuyor
Tarih: 05/04/2017
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin en önemli eksikliklerinden birisi olan Camii hayır... Devamını oku...
Kırşehir OSB Darbeye Hayır Çadırı kurdu
Tarih: 11/08/2016
Kırşehir OSB Yönetim Kurulu ve Üyeleri, hain darbe girişimi sonrası Cacabey Meydanı'nda ... Devamını oku...
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DUYURUSU
Tarih: 10/06/2016
Kırşehir Organize Sanayi Bölgemizde Pınar Güneş Enerjisi İş Sağlığı ve Güvenliği Hi... Devamını oku...

   Tüm haberler
Hızlı Erişim

İstatistikler
Toplam: 95460
Aktif: 1
Bugün: 4
Dün: 63
Site İçi Arama

Kırşehir Haber Tüm hakları Kırşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne aittir.  Kırşehir İnşaat           Ankara Haberleri

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: NoktaCom Medya